นำเข้าสารเคมี

อันตรายจากการนำเข้าสารเคมีผิดกฎหมาย

ในปัจจุบันการนำเข้าสารเคมีไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอีกต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีสารเคมีที่อันตรายขนส่งยังกฎหมายแพร่หลายเต็มไปหมด ทำให้ต้องมีหน่วยงานที่สำคัญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจตราและตรวจสอบความเรียบร้อยและความผิดปกติของการนำเข้าสารเคมีต่าง ๆ ว่าสารเคมีดังกล่าวนั้นเป็นสารต้องห้ามหรือเป็นสารให้โทษอันตรายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

ความสำคัญและความเข้มงวด 

ป้องกันสารเคมีดังกล่าวอาจมีการลักลอบหรือนำเข้าแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากสารเคมีที่มีการใช้อยู่นั้นในบางตัว มีราคาที่ค่อนข้างสูงหรือหาได้ยากจึงมีหลายผู้ประกอบการหรือหลายบริษัทที่ทำการลักลอบนำเข้าสารเคมีจากภายนอกประเทศนำเข้าสู่ประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการสูญเสียภาษีหรือถ้าขนส่งนำเข้าต่าง ๆ นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายและยังเป็นการทำผิดกฎระเบียบบ้านเมืองอีกด้วย 

เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับรถที่ลักลอบนำสารเคมีเข้าสู่ประเทศ โดยนำเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเพื่อความประหยัดต้นทุน ลดจำนวนผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้มีการคัดกรองผู้ที่ต้องเดินทางขนส่งของเครื่องยานพาหนะที่ต้องจัดส่งสารเคมีเหล่านี้ ทำให้ในบางครั้งเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องรับทราบในเรื่องนี้สารเคมีที่บรรจุมามีการรั่วไหล รั่วซึมเข้าสู่แหล่งธรรมชาติและหากสัมผัสกับมนุษย์จะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้อีกด้วย อีกทั้งยังยากเกินกว่าที่จะควบคุม ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยกับการที่จะนำเข้าสารเคมีแบบผิดกฎหมาย 

การนำเข้าสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ขนส่งต้นทางจะต้องมีการนัดและระยะเวลาหรือแผนการเดินรถมีแผนการขนส่งทางใดทางหนึ่งกับจุดหมายปลายทางเอาไว้อย่างเรียบร้อย มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมสารเคมีควบคุมวัตถุอันตรายได้ทราบเพื่อได้รู้ว่าเส้นทางใดควรที่จะใช้ในการสื่อสารเดินทางและเส้นทางใดควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายและบุคคลโดยรอบให้มากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและเป็นความรับผิดชอบสูงที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นต้นทางและปลายทางในการนำเข้าสารเคมีในครั้งนั้น ๆ ด้วย 

นอกจากนี้ในส่วนของความปลอดภัยรถที่ใช้ในการขนส่งจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานมีการตรวจสอบก่อนทำการบรรจุของเหล่านี้ก่อนทำการขนส่งหรือเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจเป็นวัตถุไวไฟหรือเป็นสารที่สามารถทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อคนขับผู้ร่วมท้องถนนบุคคลที่มีที่พักอาศัยใกล้เคียงบริเวณนั้น รวมทั้งทรัพย์สินอีกมากมาย ซึ่งถือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ ดังนั้นการทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องและถูกตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องเกิดเหตุการณ์สูญเสียใด ๆ ขึ้นในระหว่างการขนส่งสารเคมีได้นั่นเอง 

Tags: