นำเข้าสารเคมี

อันตรายจากการนำเข้าสารเคมีผิดกฎหมาย

ในปัจจุบันการนำเข้าสารเคมีไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอีกต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีสารเคมีที่อันตรายขนส่งยังกฎหมายแพร่หลายเต็มไปหมด ทำให้ต้องมีหน่วยงานที่สำคัญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจตราและตรวจสอบความเรียบร้อยและความผิดปกติของการนำเข้าสารเคมีต่าง ๆ ว่าสารเคมีดังกล่าวนั้นเป็นสารต้องห้ามหรือเป็นสารให้โทษอันตรายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหรือไม่  ความสำคัญและความเข้มงวด  ป้องกันสารเคมีดังกล่าวอาจมีการลักลอบหรือนำเข้าแบบผิดกฎหมาย เนื่องจากสารเคมีที่มีการใช้อยู่นั้นในบางตัว มีราคาที่ค่อนข้างสูงหรือหาได้ยากจึงมีหลายผู้ประกอบการหรือหลายบริษัทที่ทำการลักลอบนำเข้าสารเคมีจากภายนอกประเทศนำเข้าสู่ประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการสูญเสียภาษีหรือถ้าขนส่งนำเข้าต่าง ๆ นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายและยังเป็นการทำผิดกฎระเบียบบ้านเมืองอีกด้วย  เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับรถที่ลักลอบนำสารเคมีเข้าสู่ประเทศ โดยนำเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเพื่อความประหยัดต้นทุน ลดจำนวนผู้เกี่ยวข้อง จึงไม่ได้มีการคัดกรองผู้ที่ต้องเดินทางขนส่งของเครื่องยานพาหนะที่ต้องจัดส่งสารเคมีเหล่านี้ ทำให้ในบางครั้งเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องรับทราบในเรื่องนี้สารเคมีที่บรรจุมามีการรั่วไหล รั่วซึมเข้าสู่แหล่งธรรมชาติและหากสัมผัสกับมนุษย์จะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้อีกด้วย อีกทั้งยังยากเกินกว่าที่จะควบคุม ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยกับการที่จะนำเข้าสารเคมีแบบผิดกฎหมาย  การนำเข้าสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ขนส่งต้นทางจะต้องมีการนัดและระยะเวลาหรือแผนการเดินรถมีแผนการขนส่งทางใดทางหนึ่งกับจุดหมายปลายทางเอาไว้อย่างเรียบร้อย มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมสารเคมีควบคุมวัตถุอันตรายได้ทราบเพื่อได้รู้ว่าเส้นทางใดควรที่จะใช้ในการสื่อสารเดินทางและเส้นทางใดควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายและบุคคลโดยรอบให้มากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและเป็นความรับผิดชอบสูงที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นต้นทางและปลายทางในการนำเข้าสารเคมีในครั้งนั้น ๆ ด้วย  นอกจากนี้ในส่วนของความปลอดภัยรถที่ใช้ในการขนส่งจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานมีการตรวจสอบก่อนทำการบรรจุของเหล่านี้ก่อนทำการขนส่งหรือเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจเป็นวัตถุไวไฟหรือเป็นสารที่สามารถทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อคนขับผู้ร่วมท้องถนนบุคคลที่มีที่พักอาศัยใกล้เคียงบริเวณนั้น รวมทั้งทรัพย์สินอีกมากมาย ซึ่งถือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ ดังนั้นการทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องและถูกตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องเกิดเหตุการณ์สูญเสียใด ๆ ขึ้นในระหว่างการขนส่งสารเคมีได้นั่นเอง 

Read More
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

3 เหตุผลที่ “เครื่องวัดคุณภาพอากาศ” จำเป็นต่อโรงงาน

 ปัจจุบันโรงงานนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งโรงงานนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน  ซึ่งบางโรงงานนั้นก็มีเครื่องที่คอยวัดคุณภาพของกาศ บางโรงงานก็มีเครื่องวัดรังสี วันนี้ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของของการที่โรงงานจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ที่จำเป็นต้องมีติดโรงงานไว้กันนะครับ ว่าทำไม ถึงต้องมีติดโรงงานไว้  เพื่อสุขภาพของพนักงาน  สุขภาพของพนักงานนั้นจำเป็นต่อการเดินหน้าของโรงงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการที่โรงงานติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ไว้ในโรงงานนั้นก็เพราะว่า ทางโรงงานนนั้นเป็นห่วงสุขภาพของพนักงาน ที่จำเป้นต้องทำงานในส่วนนี้ ดังนั้นการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และ  กันโรงงานเกิดความเสียหายจากตัวบุคลด้วยเช่นกัน  ความเสียหายในวงกว้าง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ อีกส่วนที่สำคัญนั้นคือ “ความเสียหายในวงกว้าง” ที่ต้องระวังเพราะอย่างที่รู้กันการระเบิดนั้นสามารถเกิดได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น ออกซิเจน หรือ แก๊ส ก็ตาม ดังนั้นการรที่เราติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ไว้เพื่อดูว่าภายในห้องนั้น หรือ ณ.ตรงนั้น อากาสภายในเป็นอย่างไร มีออกซิเจนในระดับปกติหรือไม่ ? และ ส่อแนวโน้มว่าจะเกิดระเบิดขึ้นหรือไม่ ? เพื่อกันความเสียหายในส่วนนี้ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ จึงช่วยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  ชื่อเสียงของโรงงาน  แน่นอนว่า “ชื่อเสียงของโรงงาน”  นั้นมีผลต่อในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านกำไรของทางโรงงานหรือ บริษัท ดังนั้นถ้าหากโรงงานของเราไม่มีมาตรฐานในการดูแลพนักงานที่ดีพอ การที่จะมีคนอยากร่วมงานจึงน้อยอย่างนี่นอน  และนั้นอาจจะทำให้กำไรของโรงงานที่ควรจะได้หายไปได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ  ไว้ภายในโรงงานจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  และนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม “เครื่องวัดคุณภาพอากาศ” […]

Read More